Komplexní péče na nejvyšší dostupné úrovni

NIDEK TONOREF III

NIDEK TONOREF III – jedná se o unikátní spojení 4 diagnostických přístrojů do jednoho. Přístroj slouží jako autorefraktometr (měření refrakce), tonometr (měření očního tlaku), keratometr (měření zakřivení rohovky) pachymetr (měření tloušťky rohovky). Během jediného vyšetření tak získáme komplexní přehled o optických parametrech oka.


nideksc1600

Abychom zajistili optimální podmínky k měření visu a předpisu brýlí, naše ordinace disponuje 2 novými LCD optotypy – NIDEK SC 1600. Vzhledem k simultánnímu chodu obou přístrojů se výrazným způsobem zvyšuje komfort pro pacienty a celé vyšetření se tím urychluje.


OCULUS CENTERFIELD II je celozorný počítačový perimetr. Slouží k objektivnímu vyšetření zorného pole u pacienta. Jedná se o nutné vyšetření  v rámci dispenzární péče zejména pro pacienty s glaukomem (zelený zákal).

dfsdfs


TOPCON 3D-OCT Maestro 2

Od listopadu 2019 nabízíme pacientům provedení specializovaného vyšetření sítnice – tzv. OCT (Optical Coherence Tomography). Vyšetření je nezbytné v rámci péče o pacienty se zeleným zákalem a dále v rámci diagnostiky sítnicových patologií. Jako jedno z mála ambulantních pracovišť v ČB disponujeme nejen novým špičkovým přístrojem TOPCON 3D-OCT Maestro 2, ale i jeho rozšířením o tzn. angio-modul. Tím jsme schopni detailně vyšetřit i cévní zásobení sítnice a výrazně tak zpřesnit diagnostiku očních chorob.


Jako 1. v Českých Budějovicích jsme zakoupili revoluční zdravotnický přístroj Jett Plasma Lift Medical pro užití v neablativní chirurgii a estetické medicíně. Užití nachází zejména v odstraňování drobných kožních výrůstků v obličejové oblasti, korekci vrásek, odstranění bradavic a dále také k provedení miniinvazivní plastiky očních víček. Více o přístroji a metodě na www.ok-medical.cz.

Přístroj Jett Plasma Lift